ZNÁLEK – výchovně vzdělávací program pro děti

Cílem tohoto programu bylo pěstování laskavosti, vstřícných vztahů, komunikace, naslouchání. Rozvíjení osobního růstu s ohledem na daný věk dítěte. Jednalo se o hlubší, praktické poznání morálních vlastností, které se často ze společnosti vytrácejí.

Děti měly k dispozici praktické ukázky ze současného způsobu životu. Program cílil na návrat k lidským hodnotám, jako je čestnost, vstřícnost, laskavost, zodpovědnost apod.

Děti se zapojily do praktických příkladů vyskytujících se v dětských kolektivech. Zde si sami na vlastní kůži uvědomily dané postoje, chování a jednání vůči jedinci, kolektivu.

Díky těmto praktickým ukázkám získávají děti podporu a dojde k vyzdvižení jejich vnitřních hodnot a zodpovědnosti. Děti se tak učí přiznat chybu, najít odpovídající řešení a ujasňují si  význam odpuštění. Děti vypravují svoje zážitky a mají možnost omluvit se někomu, komu ublížily.

Program ZNÁLEK umožňuje sledovat pocity, emoce, nejen svoje, ale i ostatních. Učí se emoce rozpoznávat, zacházet s nimi. Dítě  si  vyzkouší i  roli herce. Dochází k vyzdvižení vlivu emocí na naše zdraví. Prostřednictvím ZNÁLKA se děti učí zvládat situace, hledat řešení a informace, jak s problémem naložit. Jedná se o cílené zaměření na pěstování správných návyků v oblasti výchovy a vzdělávání dětí.

Dětská morálka v sobě skrývá velký potenciál, který může zlepšit morální hodnoty dětí. Výrazně zasahuje nejen do pracovního kolektivu, ale do všech mezilidských vztahů a projevů.

Podtrhuje důležitost dobrých vztahů bez ohledu na rasu a postavení.

 

 

Fotogalerie zde

Další akce zde

Komentáře
  1. viagra napsal:

    Sildenafil Citrate buy viagra online canada pharmacy is often the first treatment tried for erectile dysfunction in men and .

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *